Ontdek onze diensten

Mobiliteit

De mobiliteit van de toekomst stelt nieuwe eisen aan het openbaar domein. Deze innovatie brengt belangrijke uitdagingen met zich mee zoals het herschikken van de deelnemers in het verkeer, waarbij de auto een andere positie krijgt en er meer ruimte teruggeven wordt aan de trappers en stappers.  Dit levert de mogelijkheid om voor alle weggebruikers het gewenste mobiliteitscomfort te realiseren.

Bureau Cnockaert gaat de mobiliteitsuitdaging aan door onze infrastructuurprojecten vanuit een breder perspectief op te vatten met oog voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. De ontwerpen worden niet alleen verkeerstechnisch afgetoetst maar streven ook naar een verbetering van de omgevingskwaliteit.

 

Projectopvolging

Ontwerpen, ook van externen, kunnen door Bureau Cnockaert verder uitgewerkt worden tot gedetailleerde uitvoeringsdossiers, die klaar zijn voor aanbesteding. Dit kan opmaken van uitvoeringsplannen ( profielen, details,..), stabiliteitsberekeningen, opstellen van aanbestedingsdossiers, bestekken,  kostenramingen,.. omvatten.

Ook voor de opvolging van de uitvoering kan u beroep doen op de diensten van Bureau Cnockaert. Dit voor inspectie op de werf, beoordeling van proeven en begeleiding van de opdrachtgever tot de voorlopige en definitieve oplevering.

Opmetingen

Voor de realisatie van nieuwe woonontwikkelingen kan Bureau Cnockaert een totaal pakket aanbieden van opmetingen, verkavelingsvergunningen tot het opmaken van afbakeningsplannen en individuele meetplannen van de loten voor verkoop.

Stabiliteit

Stabiliteitsstudies van speciale constructies worden berekend door onze gespecialiseerde ingenieurs met een zeer ruime ervaring voornamelijk door de diverse complexe ontwerpen die Bureau Cnockaert gedurende de afgelopen 50 jaar mocht ontwerpen. Zo kan een prijs/kwaliteitsvolle invulling geboden worden aan de gestelde knelpunten.

 

Veiligheidscoördinator

Sinds in België op 1 mei 2001 het Koninklijk Besluit dd. 25-01-2001 m.b.t. Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen van kracht werd, is het thema veiligheid op de werf een veelbesproken item geworden.
Bureau Cnockaert kan alle opdrachten uitvoeren voor veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.

Ook grotere projecten waarvoor een coördinatiestructuur nodig is( werken van meer dan 2.5 miljoen euro ) kunnen gecoördineerd worden dankzij de aanwezigheid van een coördinator niveau A in het team.

"Innovatie, duurzaamheid en kwaliteit staan steeds centraal"

"Een passende identiteit creëren voor het openbaar domein, op maat van elke opgave"

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×